Avhendingsloven

Avhendingsloven §2-11, pålegger næringsdrivende selger å stille garanti til forbrukerkjøper på like vilkår som §12 i bustadoppføringsloven. Garantien må stilles straks etter avtaleinngåelse, dersom boligen er solgt innen seks måneder etter ferdigstillelse. I praksis 5% av kontraktsummen i 5 år.

Snakk med oss i dag

Navn