Byggherregaranti

I henhold til kontrakt etter norsk standard, skal byggherregaranti normalt stilles innen 14 dager etter at kontrakten er signert. Garantien ivaretar byggherrens betalingsforpliktelser knyttet til kontrakten inngått med leverandøren/e.

Vanligvis utgjør denne type garantier 17.5% av kontraktsverdien.

Snakk med oss i dag

Navn