Byggherregaranti

I henhold til kontrakt etter Norsk Standard, skal byggherregaranti normalt stilles innen 14 dager etter at kontrakten er signert. Garantien ivaretar byggherrens betalingsforpliktelser knyttet til kontrakten inngått med leverandøren.

Vanligvis utgjør denne type garantier 17.5% av kontraktsverdien.

Snakk med oss i dag

Navn