Intervju under Boligdagene

Markus Erlandsen i SPG beskriver Atlas Garanti som løsningsorienterte og en god samarbeidspartner innenfor garantiløsninger Head of Investment & Asset Management Markus Erlandsen mener samarbeidet med Atlas Garanti gir et konkurranse fortrinn.  I tillegg til å levere standardgarantiene vi trenger i henhold til NS kontrakter, bidrar Atlas også med skreddersydde løsninger ved tomtekjøp og i oppgjørsmodeller. […]

Skattetrekksgaranti

Alle bedrifter i norge, som har ansatte som skal betale skatt, må opprette og administrere en skattetrekkskonto i sin bank.

Boligdagene i Sandefjord 2. og 3. juni

Atlas Garanti er stolt sponsor av arrangementet. «Vi leverer Skreddersydde garantiløsninger for din virksomhet» Er du/dere til stede på konferansen, ta en tur innom vår stand for en prat.

Entreprenørgaranti

Norsk standard kontrakter (NS) er standardiserte kontraktsvilkår som regulerer avtaler mellom profesjonelle parter. I et byggeprosjekt mellom byggherre og totalentreprenør, eventuelt entreprenør ved delt entreprise, eller mellom totalentreprenør og underleverandør. Kontraktene omhandler egne punkter om garantistillelse, men det er ingen plikt til å stille garantier mot hverandre. Entreprenørgaranti er et eget produkt for byggebransjen og er […]

Byggherregaranti

Norsk standard kontrakter (NS) er standardiserte kontraktsvilkår som regulerer avtaler mellom profesjonelle parter. I et byggeprosjekt mellom byggherre og totalentreprenør, eventuelt entreprenør ved delt entreprise, eller mellom totalentreprenør og underleverandør. Kontraktene omhandler egne punkter om garantistillelse, men det er ingen plikt til å stille garantier mot hverandre. En byggherregaranti er en garanti som sikrer byggherrens […]