Entreprenørgaranti

Norsk standard kontrakter (NS) er standardiserte kontraktsvilkår som regulerer avtaler mellom profesjonelle parter.

I et byggeprosjekt mellom byggherre og totalentreprenør, eventuelt entreprenør ved delt entreprise, eller mellom totalentreprenør og underleverandør.

Kontraktene omhandler egne punkter om garantistillelse, men det er ingen plikt til å stille garantier mot hverandre.

Entreprenørgaranti er et eget produkt for byggebransjen og er en kombinasjon av fullførelsesgaranti og reklamasjonstidsgaranti, og beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten. En entreprenørgaranti stilles fra entreprenør mot byggherre, og omhandler utførelsen av kontraktsarbeidene. Garantien skal stilles i utførelsesperioden og i reklamasjonstiden, som er 3 – 5 år. 

Entreprenørgarantien kan også stilles fra underentreprenør mot totalentreprenør.

Garantien fra totalentreprenør til byggherre skal ihht NS, være 10,0% av kontraktsum i utførelsesperioden, ved oversendt overtagelsesprotokoll trappen garantien ned til 3%, og løper videre i reklamasjonsperioden på 3-5 år. Dette gjelder også fra underleverandør til totalentreprenør.