Forskuddsgaranti

Ivaretar sikkerheten for tilbakebetaling av forskuddsbetalinger dersom en leveranse ikke leveres som avtalt i kontrakten mellom partene.
Ofte brukt i kontraktsforhold mellom byggherre og entreprenør hvor byggherre vil sikre seg at entreprenøren oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. Garantiens størrelse er ofte lik forskuddsbetalingen og løper vanligvis til overlevert arbeid.

Snakk med oss i dag

Navn