Husleiegaranti Næring

Erstatter tradisjonelle bank depositum til fordel for en selvskyldnergaranti. Frigjør likviditet for leietaker og sikrer utleier innbetaling av husleie for en avtalt periode i referanse til kontrakt mellom partene.

Snakk med oss i dag

Navn