Atlas Garanti har nylig fullført 15 timer med obligatorisk etterutdanning, pålagt av Finanstilsynet. Vi identifiserte at tilgjengelige kurs på markedet ikke var spesifikt tilpasset vår virksomhet. Derfor har Atlas Garanti utarbeidet en skreddersydd utdanningspakke som direkte samsvarer med våre forretningsmessige krav.

For gjennomføringen av denne kurspakken har Atlas Garanti inngått et samarbeid med Kvale Advokatfirma, representert ved advokat Runar Kristing, Managing Associate, og hans kolleger. Videre har vi engasjert Privatmegleren, ved Christina Lyngtveit-Peterson, kjedesjef for nybygg.

Vi vil berømme det svært høye kompetansenivået og engasjementet som alle foredragsholdere har vist. Deres bidrag har gitt oss en dypere forståelse av fagområder som direkte påvirker vår virksomhet.

Atlas Garanti ser frem til gjennomføringen av lignende undervisningsrekke neste år og setter pris på det verdifulle samarbeidet med våre respektive partnere

Kildehenvisning: Kvale Advokatfirma AS | Linkedin | 18.12.2023