Løyvegaranti er en lovpålagt forsikringsavtale for transportnæringen. 

Enhver bedrift som driver transport av gods eller personer som næring, må ha et løyve, enten det er et Godstransportløyve eller Persontransportløyve. For å få transportløyve, må bedriften stille sikkerhet, enten ved å binde likvide midler på en depositumskonto eller ved å levere en garanti. 

Denne sikkerheten er pålagt for å beskytte eventuelle kreditorer i tilfelle transportøren står overfor økonomiske utfordringer. Dette frigjør kapital og reduserer kostnader for bedriften. 

Atlas tilbyr i første omgang kun løyvegaranti for transport av gods.