Personvernerklæring for Atlas Garanti AS

1. Innledning

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 18 nov 2021.

I Atlas Garanti AS tar vi personvern på alvor. Først og fremst bruker vi visse personopplysninger for å kunne administrere din bedrifts kundeforhold til Atlas Garanti AS. Er du kunde, megler, agent eller samarbeidspartner til Atlas Garanti AS er vi nødt til å vite hvordan vi skal kontakte deg, hva slags samarbeidsforhold vi har og hvor vi skal sende eventuelle tilbud, fakturaer, informasjon vedrørende garantier etc.

Vi påser også at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha. For oss er IT-sikkerhet en nødvendig del av vår virksomhet, og derfor stiller vi høye krav både til oss selv, og til våre samarbeidspartnere på forskjellige IT-verktøy.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Denne personvernerklæringen korklarer når og hvorfor Atlas Garanti AS samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene om besøkende på våre nettsider, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Atlas Garanti AS, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

2. Atlas Garanti AS som leverandør

Atlas Garanti er konsesjonsbelagt forsikringsagentforetak under tilsyn av Finanstilsynet, og leverer garantiprodukter til bedriftsmarkedet på vegne av Accelerant (risikobærer). Atlas Garanti AS leverer flere produkter og tjenester til sine kunder og samarbeidspartnere. For å kunne gi dem tilgang til disse produktene og tjenestene har vi behov for å registrere personopplysninger som for eksempel navn på kontaktperson, fødselsdato,  telefon og e-post adresse, samt navn på bedrift.

For å kunne behandle disse personopplysningene anvendes GDPR forordningens Artikkel 6, første ledd b).

Atlas Garanti AS vil ved jevne mellomrom sende ut forespørsler til kunder, meglere og samarbeidspartnere med det formål å innhente nødvendig informasjon for å kunne betjene våre kunder, eller for å innhente tilbakemelding på Atlas Garanti AS som virksomhet og de tjenester og produkter som leveres.

3. Informasjon som innhentes via skjema på våre nettsider

Informasjon som innhentes via våre kontaktskjemaer på vår nettside kan bli lagret i vårt CRM system, og lagres også automatisk i Google?. Formålet med denne behandlingen er å kunne svare på aktuelle henvendelser og på eventuell fremtidig korrespondanse. Personopplysninger som innhentes og lagres er navn, epost og telefonnummer. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i dette tilfellet er samtykke, GDPR forordningen Artikkel 6 første ledd b).

4. Nettstedsanalyse og informasjonskapsler (cookies)

For at Atlas Garanti AS til enhver tid skal kunne forbedre kvaliteten på nettstedene og de tjenester som tilbys kan vi velge å innhente bruksmønster til de som besøker sidene. Eksempler på hva statistikken kan belyse er følgende; hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøke varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Til slik analyse benytter Atlas Garanti AS analyseverktøyet Google.

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som er små midlertidige filer som blir lagret på din enhet når du besøker et nettsted. Filene blir slettet automatisk etter en gitt tidsperiode eller når nettsiden du er på lukkes.

For å ivareta personvernet anonymiseres opplysningene slik at man ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt person. Dette gjøres ved å bruke IP-anonymisering i Google Analytics der man fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern: policies.google.com/privacy. Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå samtykke i lagring av informasjonskapsler.

5. Utlevering av informasjon til tredjepart

Atlas Garanti AS deler ikke personopplysninger med tredjepart, utover den faktura- og avtaledokumentasjon som vår bank, revisor, risikobærer og regnskapsfører får nødvendig og avtaleberettiget tilgang til. Atlas Garanti AS kan bruke tjenesteleverandør til å levere ulike tjenester, da underlagt de samme krav til informasjonssikkerhet som beskrevet over.

6. Databehandleravtaler

Dine personopplysninger blir lagret i våre systemer som er dekket av Databehandleravtaler med våre system-leverandører.

7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov eller avtaler med risikobærer, og så lenge vi har et kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold.

Atlas Garanti AS lagrer opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov relatert til forsikrings- og avtalerelaterte krav til oppbevaring, eller f.eks. ved klager, rettslige tvistemål eller krav som rettes mot oss eller av oss.

8. Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Du har også rett til å klage til Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på datatilsynet.no.

9. Endring av personvernerklæringen

Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette via vår nettside.

10. Kontaktinformasjon

Atlas Garanti AS, Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo. Se atlasgaranti.no for elektroniske henvendelser.

post@atlasgaranti.no

482 03 660