Accelerant

Accelerant Insurance

Accelerant Insurance Europe SA er vår hovedleverandør (risikobærer).

Selskapet har kredittrating A- (utmerket) fra ratingselskapet A.M Best. All risiko gjenforsikres av et panel av de beste reassurandørene i verden.  Alle reassurance selskapenen har A- (utmerket) eller bedre, og støttes av Altamont Capital.  

Accelerant er en av få utenlandske garantister i det norske markedet som er medlem av Finansklagenemnda. Selskapet har tillatelse til å drive virksomhet i EØS og er undergitt tilsyn fra tilsynsmyndigheter i hjemstaten (Belgia) og har samtidig tillatelse til å drive grensekryssende virksomhet i EØS land. 

Rating

Letter of Authority

https://www.accelins.com

Swiss_re

Swiss Re

Avtalen dekker spesielt store prosjekter, og behandles individuelt case by case

https://www.swissre.com