Skattetrekksgaranti

Skattetrekkskonto i bank

Alle bedrifter i Norge, som har ansatte som skal betale skatt, må opprette og administrere en skattetrekkskonto i sin bank. Hver måned trekkes skatt fra den enkelte arbeidstakers lønn, og overførers til skattetrekkskontoen. Beløpet er da bundet, og kan kun benyttes til å betale neste skattetermin.

Skattetrekkgaranti fra Atlas Garanti AS

Atlas Garanti AS kan stille en garanti for selskapet, overfor skatteetaten. Dersom dette gjøres er det ikke behov for å avsette de ansattes skatt, på skattetrekkskonto.  I dette tilfellet frigjør bedriften midlene som er bundet.  Den frigjorte likviditeten kan da benyttes til andre ting, som f.eks. innbetaling på kassakreditt, nedbetaling av annen gjeld e.l.

Besparelsene kan være betydelige.

Størrelsen på en skattetrekkgaranti

Beløpet på skattetrekkgarantien skal være stort nok til at den dekker den høyeste skatteterminen selskapet har pr. år.

Endring av beløp på skattetrekkgaranti

Dersom bedriften har behov for å øke eller redusere garantien, gjøres dette med en endringsmelding til skatteetaten.

Oppsigelse av skattetrekkgaranti

En skattetrekkgaranti kan sies opp av begge parter, med 3 måneders varsel.