Tollgaranti er en forsikringsavtale eller sikkerhetsstillelse som gir tollmyndighetene forsikring om betaling av toll og avgifter fra en importør. Dette brukes ofte når tollbeløpet ikke kan fastsettes umiddelbart, eller når toll og avgifter skal betales på et senere tidspunkt.

Når varer importeres, krever tollmyndighetene ofte et beløp som skal betales som toll og avgifter. Dette beløpet kan variere avhengig av varens art, opprinnelsesland, og andre faktorer. Importøren kan gi en tollgaranti i form av en bankgaranti eller en forsikringspolise. Dette gir tollmyndighetene sikkerhet for at de vil motta betaling for tollen, selv om den endelige summen ikke er fastsatt på tidspunktet for importen.

Det er viktig å merke seg at reglene og kravene for tollgarantier kan variere mellom land, og det er derfor nødvendig å være kjent med de spesifikke retningslinjene til det aktuelle tollområdet.