Utbyggingsavtaler/ Rekkefølgegaranti

Er en betegnelse på flere typer garantier som kan ivareta krav fra kommune/stat om at byggherre i første fase må utføre arbeider ifm. infrastruktur. Denne type garantier er kontraktsfestet i den endelige utbyggingsavtalen.

Snakk med oss i dag

Navn