Vi skal kjennetegnes ved å være proaktive, resultatorienterte, engasjerte og pålitelige i vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Atlas Garanti

Vi er 10 ansatte, med bred erfaring i det norske garantimarkedet, samt solid bakgrunn fra næringslivet forøvrig.

Atlas Garanti AS gjør kreditt og risikovurderinger for å bistå det norske næringsliv med garantifasiliteter til prosjekter, kontraherte oppdrag, avlastning av engasjement i bank, frigjøre kapital.

Dette gjelder lovpålagte garantiordninger mot forbruker, samt avtalefestede garantiordninger etter norsk standard kontrakt.

I tillegg vil vi også kunne bistå registrerte selskaper med garantier for husleiekontrakter til næringslokaler, samt skattetrekks garantier overfor skatteetaten.  

Andre kunder som jobber med oss

Ticon

Snakk med oss i dag

Navn