Fra og med 1. januar 2023 tar norske Atlas Garanti AS over forvaltningen av alle garantier for Stonefort Insurance

Hva kan vi hjelpe deg med?

Atlas Garanti

Vi er 10 ansatte, med bred erfaring i det norske garantimarkedet, samt solid bakgrunn fra næringslivet forøvrig.

Atlas Garanti AS gjør kreditt og risikovurderinger for å bistå det norske næringsliv med garantifasiliteter til prosjekter, kontraherte oppdrag, avlastning av engasjement i bank, frigjøre kapital.

Dette gjelder lovpålagte garantiordninger mot forbruker, samt avtalefestede garantiordninger etter norsk standard kontrakt.

I tillegg vil vi også kunne bistå registrerte selskaper med garantier for husleiekontrakter til næringslokaler, samt skattetrekks garantier overfor skatteetaten.  

Andre kunder som jobber med oss

Ticon

Snakk med oss i dag

Navn