Atlas Garanti

Atlas Garanti AS gjør kreditt og risikovurderinger for å bistå det norske næringsliv med garantifasiliteter til prosjekter, kontraherte oppdrag, avlastning av engasjement i bank, frigjøre kapital.

Atlas Garanti AS er et garantiselskap med ny internasjonal risikobærer. Selskapet er registret i 2018 og har konsesjon fra det norske Finanstilsynet som forsikringsagentforetak i Norge. Konsesjonen er registret i april 2019.

Vi er i dag 10 ansatte, med bred erfaring i det norske garantimarkedet, samt solid bakgrunn fra næringslivet forøvrig.

Vi skal kjennetegnes ved å være proaktive, resultatorienterte, engasjerte og pålitelige i vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Rolf Granhaug

Executive Director Head of Commercial Business

+47 947 97 525 rolf.granhaug@atlasgaranti.no

Morten Andreassen

Executive Director Head of Sales

+47 901 87 047 morten.andreassen@atlasgaranti.no

Lars T. Myhre-Hilsen

Executive Director/Head of Credit Risk

+47 988 99 015 ltmh@atlasgaranti.no

Stein Erik Granhaug

Chief Compliance Officer

+47 934 26 529 stein.granhaug@atlasgaranti.no

Yvonne Lie

Senior Underwriter

+47 926 05 254 Yvonne.Lie@atlasgaranti.no

Erik Skadberg

Junior Underwriter

+47 952 71 684 Erik.Skadberg@atlasgaranti.no

Henning Solberg

Sales Manager

+47 480 07 000 Henning.Solberg@atlasgaranti.no

Alf Erik Skulad

Alf Erik Skuland

Sales Manager

+47 466 37 771 alf.erik.skuland@atlasgaranti.no

Pål Aleksander Hamilton

Sales Manager

+47 466 35 422 pal.hamilton@atlasgaranti.no

Silvania Phillips

Head of Backoffice

+47 415 07 879
sp@atlasgaranti.no

Yaritza Gonzalez

Backoffice

+47 948 48 043
yg@atlasgaranti.no