Atlas Garanti

Atlas Garanti AS gjør kreditt og risikovurderinger for å bistå det norske næringsliv med garantifasiliteter til prosjekter, kontraherte oppdrag, avlastning av engasjement i bank, frigjøre kapital.

Atlas Garanti AS er et garantiselskap med ny internasjonal risikobærer. Selskapet er registret i 2018 og har konsesjon fra det norske Finanstilsynet som forsikringsagentforetak i Norge. Konsesjonen er registret i april 2019.

Vi er i dag 11 ansatte, med bred erfaring i det norske garantimarkedet, samt solid bakgrunn fra næringslivet for øvrig.