Vi skal kjennetegnes ved å være proaktive, resultatorienterte, engasjerte og pålitelige i vårt forhold til våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Våre garantier

Våre garantiløsninger er et reelt alternativ til tradisjonelle bankgarantier. Til forskjell fra en bankgaranti knytter denne type garantier ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantier til et meget nyttig og fleksibelt finansieringsverktøy, spesielt i kapitalbaserte bransjer. I et marked som er preget av kredittrisiko, er garantiløsninger den mest effektive og kostnadseffektive måten å finansiere dine kontraktsforpliktelser på.               

Vi er spesialister på bygg-, anlegg- og infrastruktur- industrien, og våre ansatte har lang erfaring, kunnskap og kjennskap i alle disse markedene. Vi designer og levere et fleksibelt og effektivt garantiprogram, som opererer sammen med eller frittstående fra dine tradisjonelle bankkreditter. Dette vil frigjør dine eiendeler og tilgjengeliggjøre arbeidskapital. 

Garantifasiliteter gir større finansiell fleksibilitet ved at organisasjonen kan utnytte kapitalbasen, og dermed øke finansiering, arbeidskapital og likviditetsmuligheter.