Blogg

Intervju under Boligdagene

Markus Erlandsen i SPG beskriver Atlas Garanti som løsningsorienterte og en god samarbeidspartner innenfor garantiløsninger Head of Investment & Asset Management Markus Erlandsen mener samarbeidet med Atlas Garanti gir et konkurranse fortrinn.  I tillegg til å

Les mer

Entreprenørgaranti

Norsk standard kontrakter (NS) er standardiserte kontraktsvilkår som regulerer avtaler mellom profesjonelle parter. I et byggeprosjekt mellom byggherre og totalentreprenør, eventuelt entreprenør ved delt entreprise, eller mellom totalentreprenør og underleverandør. Kontraktene omhandler egne punkter om

Les mer

Byggherregaranti

Norsk standard kontrakter (NS) er standardiserte kontraktsvilkår som regulerer avtaler mellom profesjonelle parter. I et byggeprosjekt mellom byggherre og totalentreprenør, eventuelt entreprenør ved delt entreprise, eller mellom totalentreprenør og underleverandør. Kontraktene omhandler egne punkter om

Les mer