Atlas Garanti AS er den nye representanten for Stonefort Insurance S.A, og tar over forvaltningen av deres garantier i Norge

Fra og med 1. januar 2023 tar norske Atlas Garanti AS over forvaltningen av alle garantier for Stonefort Insurance (tidligere Builders Direct S.A).

Atlas Garanti AS

Atlas Garanti AS ble grunnlagt i 2018 og gjør kreditt- og risikovurderinger for å bistå det norske næringsliv med garantifasiliteter til prosjekter, kontraherte oppdrag, avlastning av engasjement i bank og frigjøring av kapital.

– Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med Stonefort. Det er et selskap vi kjenner godt fra før, og vi vet er en pålitelig partner i garantimarkedet, med dyktige og kompetente mennesker i Stonefort, og den nye avtalen vil utvilsomt bære frukter for begge parter, sier majoritetseier i Atlas, Rolf Granhaug.

Stonefort Insurance

Stonefort Insurace S.A. er et forsikringsselskap med base i Luxembourg som har vært i det norske markedet de siste 6 årene, representert gjennom IAM Garanti. Stonefort Insurance er ratet «A- Excellent» av AM Best, som er verdens største kredittvurderingbyrå spesialisert på forsikringsindustrien.

– Vi er meget fornøyde med å ha inngått et partnerskap med Atlas Garanti. Vi passer strategisk godt sammen, som gjør at dette samarbeidet gagner begge parter, forteller Tim Lamm, Head of P&C Underwriting hos Stonefort Insurance.

Spørsmål knyttet til en garanti eller en klage?

Dersom du har spørsmål knyttet til en garanti utstedt av Stonefort Insurance, eller har en klage; vennligst henvend deg til Atlas Garanti på garanti@atlasgaranti.no, Vollgate 9, 0158 Oslo, eller telefon +47 482 03 660.

Melde krav?

Crawford & Company behandler alle krav for Stonefort Insurance. Alle krav må rettes til company@grawco.no, Drammensveien 288, 0283 Oslo. Crawford er den største uavhengige leverandøren av skadeoppgjør i Norge, og har operert i det norske markedet siden 1990.

Kontakt for mer informasjon:

Rolf Granhaug

Executive Director
+47 947 97 525
rolf.granhaug@atlasgaranti.no