Betalingsgaranti

Sikrer at en eller flere parter i et kontraktsforhold overholder sine betalingsforpliktelser.

Ofte brukt i større bygge og infrastruktur prosjekter for å ivareta behovet for å sikre gjennomføring, styre likviditet og redusere økonomisk risiko frem til f.eks. eiendommen er ferdig regulert.

Snakk med oss i dag

Navn