Betalingsgaranti

Sikrer at én eller flere parter i et kontraktsforhold overholder sine betalingsforpliktelser.

Ofte brukt i større bygge- og infrastruktur prosjekter for å ivareta behovet for å sikre gjennomføring, styre likviditet og redusere økonomisk risiko frem til f. eks. eiendommen er ferdig regulert.

Snakk med oss i dag

Navn