Markus Erlandsen i SPG beskriver Atlas Garanti som løsningsorienterte og en god samarbeidspartner innenfor garantiløsninger

Head of Investment & Asset Management Markus Erlandsen mener samarbeidet med Atlas Garanti gir et konkurranse fortrinn. 


I tillegg til å levere standardgarantiene vi trenger i henhold til NS kontrakter, bidrar Atlas også med skreddersydde løsninger ved tomtekjøp og i oppgjørsmodeller. Dette bidrar til at vi kan benytte vår kaptial og verdier på en mer lønnsom måte for SPG. Nå som Atlas Garanti også kan levere garantier til det Nordiske markedet, så ser vi nå også for oss et samarbeid i Sverige.

Estate Backstage er en ny redaksjonell satsing fra Estate. De kommende dagene vil Backstage gi Estate Nyheters lesere mye god informasjon fra innholdet under Boligdagene og intervjuer med mange av deltakerne på konferanse