Entreprenør garanti

I henhold til kontrakt etter norsk standard, skal entreprenørgaranti normalt stilles inne 14 dager etter at kontrakten er signert. Garantien ivaretar entreprenørens forpliktelser for utførelsen av arbeidet regulert i kontrakten mellom entreprenøren og byggherre. Vanligvis 10% i utførelsestiden og 3 % i tre år etter overtakelse beregnet av kontraktens verdi.

Snakk med oss i dag

Navn