Bustadoppføringsloven §12 og §47

Bustadoppføringsloven regulerer og forplikter byggherren til å stille sikkerhet ovenfor kjøper av ny bolig/leilighet.

Buofl. §12 garantien, dekker de kontraktsmessige forpliktelsene i utførelsesperioden og påfølgende fem år etter overtakelse av objektet. Om bolig oppføres på boligutviklers tomt utgjør garantien 3% av kontraktsverdien, på kjøpers tomt, utgjør den 10% av kontraktsverdien i utførelsestiden, 5% av kontraktsverdien etter overtakelse.

Buofl. §12 garantien skal stilles så snart alle forbehold er løftet, arbeidene er påbegynt, og signert kjøpskontrakt foreligger.

Når det gjelder buofl. §47 sier denne loven at byggherre skal stille garanti for det eventuelle forskuddet kjøper har innbetalt, dersom byggherre ønsker å benytte forskuddet tidlig i byggefasen. Dette gir utbygger mulighet for å hente ut innbetalt forskudd som tilskudd til arbeidskapital i prosjektet.

Det forutsettes at §12 er stilt, før §47 kan benyttes.  I de fleste tilfeller er utgjør dette 10% av kontraktsverdien

Snakk med oss i dag

Navn