Kontrakts garanti

Ofte er dette garantier mellom profesjonelle parter som reguleres av Norsk Standard. I noen tilfeller reguleres disse ikke, og det vil da være «skreddersydde» garantiløsninger som ivaretar krav til garantier i kontrakten mellom partene.

Snakk med oss i dag

Navn