Påkravsgaranti

En garantitype som ofte ikke reguleres av Norsk Standard.

Denne type garantier reguleres i kontrakt mellom to parter, ofte i bransjer knyttet til infrastruktur, fornybar energi, stat og kommunale prosjekter.

Snakk med oss i dag

Navn