Skattetrekksgaranti

Frigjør midler fra skattetrekkskontoen i tidsrommet frem til innbetaling av ansattskatt. Garantien frigjør likviditet i selskapet frem til skattetrekkskontoen skal gjøres opp med skatteetaten annenhver måned.

Snakk med oss i dag

Navn