Intervju under Boligdagene

Markus Erlandsen i SPG beskriver Atlas Garanti som løsningsorienterte og en god samarbeidspartner innenfor garantiløsninger Head of Investment & Asset Management Markus Erlandsen mener samarbeidet med Atlas Garanti gir et konkurranse fortrinn.  I tillegg til å levere standardgarantiene vi trenger i henhold til NS kontrakter, bidrar Atlas også med skreddersydde løsninger ved tomtekjøp og i oppgjørsmodeller. […]